Các Đơn Vị Trực Thuộc

hình hoạt động gắn kết tình đồng hương, gắn kết doanh nhân tại TP.HCM với địa phương thông qua đó tạo giá trị chiều sâu trong kết nối kinh doanh.

Để triển khai hoạt động mang tính hiệu quả cao, Hội đồng Liên hiệp thành lập các Trung tâm với những chức năng nhiệm vụ nhằm xây dựng công cụ thiết thực để thực thi

 • Trung tâm CNTT & Truyền Thông – ICT Vietnam đưa ra những công cụ công nghệ & giải pháp truyền thông chính xây dựng tổ hợp truyền thông từ mạng truyền hình trực tuyến, kho lữu trữ dữ liệu thông tin doanh nghiêp, các kênh truyền thông doanh nghiệp
 • Trung tâm xúc tiến thương mại & hỗ trợ doanh nghiệp giúp doanh nghiệp kiện toàn công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, xúc tiến giao thương trong ngoài nước, cùng lĩnh vực. Hỗ trợ thúc đẩy đầu ra ch doanh nghiệp.
 • Trung tâm huấn luyện kỹ năng thế hệ trẻ triển khai môi trường giúp các bạn sinh viên sớm tiếp cận doanh nghiệp, các bạn trẻ xác định năng lực bản thân để chọn con đường lập nghiệp phù hợp đồng thời giúp DN  lực lượng nhân sự trẻ chất lượng, đội ngũ kế thừa chất lượng.

Phối hợp với các tổ chức, Viện, Trung tâm chức năng chuyên môn triển khai chương trình khảo sát cấp chứng nhận sản phẩm, xúc tiến giao thương cho DN nhằm xây dựng cũng như động viên DN tự tin vững vàng trên con đường phát triển bền vững.

 • Tạp chí Sở hữu trí tuệ & sáng tạo
 • Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam
 • Hội tri thức khoa học & công nghệ trẻ Việt Nam
 • Viện Doanh nhân Việt Nam
 • Viện Sở hữu trí tuệ quốc tế
 • Viện chất lượng Việt nam phù hợp tiêu chuẩn
 • Viện quản trị quốc tế
 • Viện thực phẩm Việt nam tin cậy
 • Viện kinh tế nông nghiệp hữu

Bài viết liên quan